Stedendriehoek

Hier vindt u beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten over arbeidsmarkt, onderwijs en economie in de regio Stedendriehoek.

Laatst toegevoegd

Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland tot 2017
Provinciale en regionale discrepantieanalyse Gelderland tot 2017
Kwalitatieve vertaling Discrepantieanalyse Provincie Gelderland
CAB en de Rijkuniversiteit Groningen publiceerden half juni een kwalitatieve interpretatie van de Discrepantieanalyse Provincie Gelderland. Het rapport vertaalt de beroepen uit de analyse naar MBO-opleidingen en clusters. Clusters die behandeld worden zijn Energie en Milieutechnologie (EMT), Maakindustrie, Logistiek en Transport, Food en Health.
Basiscijfers Jeugd regio Stedendriehoek (juni 2012)
Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV WERKbedrijf en Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een beeld van de actuele ontwikkelingen rond niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt in de regio Stedendriehoek.
Actieplan Jeugdwerkloosheid Tussenbericht 2011
Om te voorkomen dat jongeren langdurig ‘aan de kant staan’ is in mei 2009 het Landelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) opgesteld. Dit Actieplan wordt door de betrokken arbeidsmarktpartijen in de regio uitgevoerd. De regio Stedendriehoek en de regio Noord-Veluwe vormen samen één van de in totaal dertig arbeidsmarktregio’s. Het Tussenbericht 2011 laat zien wat er sinds de start van het project in de regio op het gebied van jeugdwerkloosheid gedaan én bereikt is.